Miesiąc: Grudzień 2020

Resolution of the Board of the Themis Judges Association of 29 December 2020 on unlawful pressure on Kraków judges in connection with the proceedings in the case of prosecutor Mariusz Krasoń

Resolution of the Board of the “Themis” Judges’ Association of 29 December 2020 on unlawful pressure on Kraków judges in connection with the [...]

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wywierania bezprawnego nacisku na krakowskich sędziów w związku z postępowaniem w sprawie prokuratora Mariusza Krasonia

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wywierania bezprawnego nacisku na krakowskich sędziów w [...]

Resolution of the Board of the “Themis” Association of Judges of 2 December 2020. on illegally pressuring judges of the District Court in Poznan

Resolution of the Board of the “Themis” Association of Judges of 2 December 2020. on illegally pressuring judges of the District Court in [...]

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie bezprawnego nacisku na sędziów Sądu Rejonowego w Poznaniu

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie bezprawnego nacisku na sędziów Sądu Rejonowego w [...]