Miesiąc: Listopad 2021

Position of the „neo” National Council of the Judiciary of 19 November 2021.

„Position of the National Council of the Judiciary of 19 November 2021 (WP.710.3-6.2021) Pursuant to Article 3, para. 1, item 3 of the Act on the [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2021 roku

W związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 16 listopada 2021 r. zwracamy się do każdego podmiotu [...]

The illegal disciplinary chamber is working again. And has suspended Judge Ferek for applying EU law by M. Jałoszewski (oko.press)

The illegal disciplinary chamber is working again. And has suspended Judge Ferek for applying EU law   Mariusz Jałoszewski, oko.press, 16 November [...]

Judge Żurek’s case is stuck in the secretariat. This is how the first president of the Supreme Court is blocking the CJEU ruling by Ewa Ivanova (Gazeta Wyborcza)

Judge Żurek’s case is stuck in the secretariat. This is how the first president of the Supreme Court is blocking the CJEU ruling Ewa Ivanova, Gazeta [...]

Attack on the Polish judiciary, or the anatomy of a creeping legal Polexit. Prepared by Judge Dariusz Mazur

We invite you to read an updated and expanded English-language version of an article by 'Themis' press officer, Judge Dariusz Mazur, which was published on 12 [...]

Sprawa DOLIŃSKA – FICEK I OZIMEK przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) – tłumaczenie na j. polski

  © tłumaczenie i opracowanie wyroku Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Niklas-Bibik; tłumaczenie nie ma charakteru oficjalnego, ani [...]

Statement of the Judges of the Supreme Court of 10 November 2021 on the judgment of the ECtHR in the case of M. Dolińska-Ficekand A. Ozimek

We, the undersigned judges of the Supreme Court, declare that the position of the current management of the Supreme Court presented by its press officer, [...]

Oświadczenie Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2021 w sprawie wyroku ETPCz M. Dolińska-Ficek, A. Ozimek

My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego oświadczamy, że stanowisko obecnego kierownictwa Sądu Najwyższego zaprezentowane przez jego rzecznika [...]