Miesiąc: Styczeń 2022

IN-DEPTH REPORT: Challenging the principles of primacy and direct applicability of EU law by the Polish authorities, 6 months after the CJEU’s rulings of July 2021

EXECUTIVE SUMMARY The independence of the judiciary in Poland has been systematically dismantled over the last six years. Previously independent bodies, such [...]

Open letter of Judges, members of the National Council of the Judiciary of all terms of office from 1990 to 2018

Open letter (of 18 January 2022) We, judges, members of the National Council of the Judiciary of all terms of office from 1990 to 2018, including members of [...]

List otwarty sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa wszystkich kadencji w latach 1990–2018

List otwarty My, sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkich kadencji w latach 1990–2018, w tym członkowie Rady, której kadencja [...]

Position of the Board of the Association of Judges “Themis” of 4 January 2022 on media information about the “Pegasus” system

Further to the media reports on the illegal purchase of the “Pegasus”surveillance system, with funding from the Victim Aid and Post-Penitentiary Assistance [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie informacji medialnych o systemie „Pegasus”

W związku z doniesieniami medialnymi o nielegalnym zakupie m.in. ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej [...]