Miesiąc: Wrzesień 2023

Reform of the justice system -risks. International conference

▶️ Honourable judges, advocates, prosecutors, academics and representatives of other legal professions. ▶️ *On 28 September 2023 in Krakow, from 8.00 [...]

Reforma wymiaru sprawiedliwości – ryzyka. Konferencja międzynarodowa

▶️ Szanowni sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, pracownicy naukowi i przedstawiciele innych zawodów prawniczych. ▶️ *W dniu 28 września 2023 r. w [...]