STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDÒW POWSZECHNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM PRZECIWKO SSO DARIUSZOWI MAZUROWI

Kraków, 5 października 2023 roku

STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDÒW POWSZECHNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM
SIĘ POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM PRZECIWKO SSO DARIUSZOWI MAZUROWI

Sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych – w trosce o poszanowanie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawa – chcieliby zwrócić uwagę, że postępowania dyscyplinarne prowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych nie powinny stanowić narzędzia ograniczającego swobodę wypowiedzi przysługującą każdemu obywatelowi, nawet jeśli pełni on funkcję sędziego.

Nasze stanowisko dotyczy postępowania skierowanego przeciwko SSO Dariuszowi Mazurowi w związku ze stawianym mu zarzutem przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 § 1 pkt 5 wspomnianej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych czyli uchybienia godności urzędu. Podstawą zarzutu są wypowiedzi SSO Dariusza Mazura, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Themis, udzielone prasie w dniach 16 i 19 lipca 2021 roku w związku z decyzjami pełniącej obowiązki Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej.

Jest bezsporne, że w przestrzeni publicznej toczyła się wówczas debata dotycząca pozycji prawno-ustrojowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i była to dyskusja jak najbardziej uprawniona zważywszy na wydane przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia oraz późniejsze decyzje polskiego ustawodawcy dotyczące reformy Sądu Najwyższego.

W przypadku, gdy dyskusja jest ożywiona, a jej przedmiot niezwykle istotny dla obywateli, w tym również sędziów, może ona wymagać odpowiednich środków ekspresji, współmiernych do wagi poruszanego tematu. SSO Dariusz Mazur, zwłaszcza jako reprezentant jednego ze stowarzyszeń zrzeszających sędziów, miał prawo udziału w dyskusji publicznej, która jest przejawem wolności słowa.

Wyrażamy pełną solidarność i wsparcie dla SSO Dariusza Mazura, który aktywnie uczestniczy w debacie publicznej dotyczącej sądownictwa, przedstawiając w niej głos środowiska sędziowskiego.