Oświadczenie Zarządu Themis w związku z pismem Pana Bogdana Święczkowskiego z dnia 28 października 2020 roku

W związku z pismem Pana Bogdana Święczkowskiego z dnia 28 października 2020 roku, kierowanego do Pań/Panów Prokuratorów Regionalnych jako zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis oświadczamy, że:
Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać jedynie ustawa.
Takiej ustawy, z powodów znanych jedynie rządzącym do chwili obecnej nie ma. W wytycznych Pan Prokurator powołuje się na rozporządzenie, które nie może być podstawą ograniczenia wolności i praw obywatelskich.
Zauważamy, że w wytycznych Pan Prokurator wyraża się z troską i zwraca uwagę na obiekty kultu religijnego, funkcjonariuszy, nawet mienie, nie wspominając o uczestnikach protestów, w tym bezbronnych kobietach bitych przez zamaskowanych przestępców, czy też w jednym z przypadków okaleczonych przez funkcjonariusza ABW.
Już powyższe świadczy o tym, że stanowisko – wytyczne Pana Prokuratora stanowi jedynie środek politycznego nacisku w sprawie zakazu póki co legalnych i w naszej ocenie uzasadnionych protestów dotyczących orzeczenia upolitycznionego TK.
Nie ignorujemy stanu zagrożenia zdrowia i życia, ale zwracamy uwagę, że ograniczenie czy zakaz zgromadzeń nie mają obecnie żadnej podstawy prawnej. Stanowisko Pana Prokuratora uznać należy więc jedynie za manifest polityczny, potwierdzający słuszność postulatów wzywających do odpolitycznienia Prokuratury.