Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 15.12.2019 roku

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko zmianom w ustawie o sądach powszechnych zawartych w projekcie wniesionym do Sejmu w nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku, przez posłów partii „Prawo i Sprawiedliwość”.

Znakiem czasu  jest przedstawienie tego projektu w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, który zakończył krótki okres wolności w czasach PRL.

Obecnie złożony projekt kończy trzydziestoletni okres wolnej Polski, w której każdemu obywatelowi zagwarantowane jest prawo do wolnego, niezależnego i niezawisłego sądu.

Projekt przewiduje między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za wykonywanie przez nich podstawowych obowiązków orzeczniczych – stosowanie polskiej Konstytucji i prawa Unii Europejskiej.

Próbuje się nas zakneblować, zakazując wypowiedzi odnoszących się do działania dwóch pozostałych władz.

Intencje projektodawców dobitnie wskazują prominentni członkowie PIS, mówiąc o konieczności  „zdyscyplinowania sędziów”.

Podkreślamy, że tworząc tego rodzaju zakazy, odbiera się sędziom podstawowe prawo obywatelskie – wolność wypowiedzi.

Wskazujemy też, że nie ma żadnych przepisów zakazujących wrogich wypowiedzi pod adresem władzy sądowniczej przedstawicielom dwóch pozostałych władz.

Projektowane zmiany prowadzą do złamania trójpodziału władzy – jednej z kardynalnych podstaw demokratycznego państwa prawa. Prowadzą tez wprost do wykluczenia Polski ze wspólnoty europejskich państw demokratycznych.

Historia uczy, że władza, która boi się niezależnych sędziów ma nieczyste sumienie i złe zamiary wobec obywateli.