Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie prześladowania niezależnych prokuratorów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża ostry sprzeciw wobec bezpodstawnego i bezprawnego represjonowania niezależnych prokuratorów poprzez delegowanie ich do pracy na inne stanowiska służbowe.

Dnia 15 stycznia 2021 r. zastępca Prokuratora Generalnego Bogdan Święczkowski osobiście wydał decyzję o przeniesieniu 10 prokuratorów do pracy na inne stanowiska służbowe, w tym położone kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Nie jest przypadkiem, że wśród przeniesionych w tym trybie prokuratorów jest aż 6 członków stowarzyszenia Lex Super Omnia (Katarzyna Kwiatkowska, Jarosław Onyszczuk, Ewa Wrzosek, Katarzyna Szeska, Dariusz Drapała, oraz Mariusz Krasoń), z których troje jest członkami zarządu Stowarzyszenia.

Jednym z celów statutowych niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia jest powrót do modelu niezależnej prokuratury, co pozostaje w sprzeczności z obecną sytuacją, w której Prokuratorem Generalnym jest czynny polityk obozu władzy Zbigniew Ziobro, a jego zastępcą Bogdan Święczkowski, który w 2011 roku został posłem na sejm z listy partii Prawo i Sprawiedliwość. Co więcej, Lex Super Omnia skrupulatnie patrzy na ręce obecnym władzom prokuratury przygotowując krytyczne raporty na temat jej działalności.

Znamienne jest, że delegowanych prokuratorów zobowiązano do podjęcia pracy na nowych stanowiskach odległych od miejsca zamieszkania od 200 do 500 kilometrów, dając im na to 48 godzin. Nadaje to ich delegacji, której okres wyznaczono na maksymalne dopuszczalne przepisami 6 miesięcy, cechy ewidentnej, politycznie motywowanej szykany. Uzasadnienie tej decyzji stanem pandemii jest tylko pretekstem, jeżeli wziąć pod uwagę, że 4 z przenoszonych na prowincję prokuratorów do tej pory pracowało w Warszawie, w której obciążenie pracą jest największe w kraju.

Przypominamy, że to nie pierwsze tego rodzaju działanie obecnych władz prokuratury obliczone na zastraszenie środowiska prokuratorskiego. Poprzednie przeniesienie do pracy poza miejscem zamieszkania prokuratora Mariusza Krasonia wywołało łańcuch prześladowań wobec kilkunastu sędziów krakowskich sądów, którzy orzekali w sprawie przywrócenia go na poprzednie stanowisko służbowe, natomiast przeniesienie prokuratora Dariusza Wituszki na miejsce pracy położone 800 kilometrów od miejsca zamieszkania zakończyło się jego śmiercią na zawał serca.

Wzywamy Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do odwołania swojego bliskiego współpracownika Bogdana Święczkowskiego z pełnionych funkcji, gdyż sposób w jaki je sprawuje stanowi ewidentne, patologiczne nadużycie władzy.

Patologiczna skłonność do upokarzania ludzi którzy myślą inaczej jest charakterystyczna dla reżimów autorytarnych, czego najlepszym przykładem jest niedawny sposób potraktowania Aleksieja Nawalnego przez służby Federacji Rosyjskiej na lotnisku w Moskwie.

Wyrażamy solidarność, wyrazy szacunku i wsparcia wobec prześladowanych prokuratorów.

Koleżanki i Koledzy prokuratorzy, jesteśmy z Wami.