Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ws. Sędzi Anny Korwin Piotrowskiej

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis przedsięwziął uchwałę w sprawie odwołania Sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. W opinii  Zarządu Stowarzyszenia taka forma odwołania jest bezskuteczna, a podjęta przez Ministerstwa próba odwołania Pani Prezes jest formą szykan.

Całość uchwały w załączniku

THEMIS – UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE SĘDZI ANNY KORWIN-PIOTROWSKIEJ