Uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z uchwałami sędziów z SO i SR w Krakowie, oraz SR w Myślenicach w sprawie min. odwołania prezesów w tych sądach.

UCHWAŁY SO KRAKÓW 4.12.2017