WAŻNE !!! Oświadczenie sędzi Beaty Morawiec w związku z rozprawą w dniu 12 października 2020 roku dotyczącą wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu.

Oświadczenie
W dniu 12 października 2020 roku na godz. 11:00 wyznaczono w Izbie Dyscyplinarnej terminu rozpoznania wniosku prokuratora o uchylenie mojego immunitetu.
W związku z tym informuję, że nie stawię się w tym dniu na rozprawę.
Wynika to mojego głębokiego przekonania, co do charakteru organu prowadzącego postępowanie, który nie spełnia wymogów „sądu” w rozumieniu prawa krajowego i europejskiego.
W tym czasie, zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami, będę Sądzie Okręgowym w Krakowie wykonywała na rozprawach moje obowiązki, dając obywatelom możliwość realizacji prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, którego sama jestem pozbawiona.
W Warszawie, w budynku Sądu Najwyższego, mojego dobrego imienia przed pomówieniami będą bronić moi obrońcy.
Jestem przekonana, że uczciwość i prawda zwyciężą.
sędzia Beata Morawiec