Kafejka prawna z udziałem sędziego TK w stanie spoczynku prof. Mirosławem Wyrzykowskim