Komunikat o Walnym Zgromadzeniu i wyborach Zarządu