Konferencja – Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości. Problemy ustrojowe i praktyczne