List otwarty sędziów "Solidarności" do Premiera RP