List Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Małgorzaty Gersdorf do Stowarzyszenia Sędziów Themis.