Opinia 10/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z 27 listopada 2018