Opinia 11/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z dnia 12.12.2018 roku