Opinia Komitertu Obrony Sprawiedliwości 9/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku