Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 25/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.