Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS (28(4)/2020) ws. Pani prok. Ewy Wrzosek