Opinia KOS z dnia 6.09.2018 roku w sprawie powoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego