Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie