Oświadczenie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 maja 2023 r.