Oświadczenie Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 roku