Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19.11.2019 roku