Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 26 listopada 2019 roku