Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 8 czerwca 2021 r.