Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Sędziów THEMIS uzyskało dofinansowanie z programu „Obywatele dla Demokracji” na projekt pt. „Wspólnie przeciw dyskryminacji”.

W ramach projektu THEMIS, przy współudziale Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS – http://www.inpris.pl zorganizowało wspólne warsztaty dla sędziów i przedstawicieli organizacji pozarządowych w pięciu miastach ? Białymstoku, Łodzi, Opolu, Płocku i Poznaniu. Tematem warsztatów była skuteczna realizacja przepisów ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz relacje między sądami i organizacjami pozarządowymi w zakresie skutecznej realizacji przepisów antydyskryminacyjnych. Projekt doprowadził do wypracowania raportu dotyczącego tej dziedziny oraz opisu ?dobrych praktyk? spotkań przedstawicieli sądów i organizacji pozarządowych.

Raport znajduje się pod tym adresem.

Na potrzeby warsztatów został stworzony przez ekspertów Themis i INPRIS pakiet materiałów dostępny pod tym linkiem.

 
 
Pierwszy warsztat odbył się 23 marca 2015 r. w Poznaniu. Program spotkania.
Drugi warsztat odbył się 27 kwietnia 2015 r. w Płocku. Program spotkania.
Trzeci warsztat odbył się 1 czerwca 2015 r. w Opolu. Program spotkania.
Czwarty warsztat odbył się 8 czerwca 2015 r. w Łodzi. Program spotkania.
Piąty warsztat odbył się 22 czerwca 2015 r. w Białymstoku. Program spotkania.
 
Projekt Wspólnie przeciw dyskryminacji (nr E2/1493) jest realizowany przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS, przy wsparciu finansowym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.