Prezes Stowarzyszenia Themis o niepokojących zmianach statusu sędziego