Best Lawyer Agency

Creative solutions for legal problems

We proudly stand as the best legal advocates for your rights and interests. With a team of highly skilled attorneys.

Best Lawyer Agency

Creative solutions for legal problems

We proudly stand as the best legal advocates for your rights and interests. With a team of highly skilled attorneys.

Drugie co do wielkości stowarzyszenie zawodowe sędziów w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów, aby w pełni realizować obywatelskie prawo do sądu.

Ponadto, jego działania obejmują upowszechnianie i ochronę zasad państwa prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, oraz ochrony wolności i praw człowieka, jak również swobód obywatelskich. Stowarzyszenie angażuje się także w podnoszenie i pogłębianie kultury prawnej życia społecznego poprzez inicjatywy społeczne i obywatelskie.

THEMIS

Drugie co do wielkości stowarzyszenie zawodowe sędziów w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie działa na rzecz niezależności sądów i sędziów, pełniącą kluczową rolę w umacnianiu praworządności i demokracji.

Jego cele obejmują zapewnienie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, ochronę zasad państwa prawa, demokracji, oraz praw człowieka i obywatelskich swobód. Stowarzyszenie angażuje się również w podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa poprzez inicjatywy obywatelskie oraz promuje integrację europejską i współpracę międzynarodową w zakresie prawnych norm i standardów. Ponadto, kładzie duży nacisk na doskonalenie wiedzy prawniczej i zawodowych kompetencji swoich członków.

THEMIS