Skutki uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17 lipca 2013 r.