Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 24.11.2018 roku