Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 31.07.2018 roku