Stanowisko „Themis” z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o SN