Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w przedmiocie procedur przed obecną Krajową Radą Sądownictwa.