Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ponownego wyboru neo KRS