Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 6 lipca 2018 roku