Stowarzyszenie Sędziów Themis powołuje drugiego Rzecznika Stowarzyszenia – Sędziego Dariusza Mazura.