Uchwała członków Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dn. 14 stycznia 2012 roku