Uchwała SN w sprawie projektu zmiany Ustawy o Sądach Powszechnych i innych ustaw