Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z 27.11.2023 roku