Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 8 listopada 2018r