Uchwała Zebrania Sędziów SR miasta Warszawy z dnia 23 maja 2018