Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 2 grudnia 2019 roku