Uchwała Zgromadzenia Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 lutego 2018