Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 10 czerwca 2021 r.