Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjęte w dniu 12 lutego 2020 r.