Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2018 r.