Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów Apelacji Rzeszowskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r.